Javni poziv za podnošenje prijava za zapošljavanje trenera hokeja na travi

Zagrebački hokejski savez raspisuje poziv za zapošljavanje trenera za povremeni stručni rad.

1.PREDMET I TRAJANJE POZIVA

Zagrebački hokejski savez traži trenera koji bi povremeno radio na promociji hokeja u Gradu Zagrebu. Javni poziv traje osam dana od objave istog.

2.UVJETI ZA PODNOSITELJA PRIJAVE;

Podnositelj prijave mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

  • Da je završio ili je polaznik Kineziološkog fakulteta
  • Da ima 3 (tri) godine trenerskog rada u hokeju
  • Da ima dobre animacijske i organizacijske sposobnosti
  • Da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo

3.PRIJAVA I DOKUMENTACIJA KOJU PRIJAVITELJ MORA PRILOŽITI UZ PRIJAVU

  • Prijava mora sadržavati kratki sportski životopis kandidata, diplomu „KIF“ ili potvrdu u pohađanju istog te potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (potvrda ne smije biti starija od 6(šest) mjeseci)
  • Prijave možete dostaviti u ured „ZHS“ e-mailom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., ili preporučeno poštom na: ZAGREBAČI HOKEJSKI SAVEZ, Savska ulica 137.

4. OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

Rezultati javnog poziva biti će objavljeni na internetskoj stranici Zagrebačkog hokejskog saveza najkasnije 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Predsjednik: Vladimir Mikac v.r.